Tarieven

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. Alle door uw polis gedekte behandelingen worden rechtstreeks tegen contracttarief met hen afgerekend.

Indien wij met uw zorgverzekeraar GEEN contract hebben gesloten gelden de onderstaande tarieven:

Zitting fysiotherapie € 33,00
Zitting reguliere fysiotherapie aan huis € 48,00
Zitting manuele therapie € 44,00
Zitting manuele therapie aan huis € 59,00
Zitting bekkenfysiotherapie € 44,00
Zitting bekkenfysiotherapie aan huis € 59,00
Geriatrie in de praktijk € 44,00
Geriatrie aan huis € 59,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 55,00
Toeslag voor uitbehandeling € 15,00
Niet nagekomen afspraak € 26,00
Screening € 17,00
Intake + onderzoek na screening € 44,00
Intake + onderzoek na verwijzing € 44,00
Telefonische zitting € 14,00
Strippenkaart (10x) € 50,00
Strippenkaart (5x) € 25,00
Maand abonnement voor max. 3x per week. € 45,00

Voor alle aan u gezonden rekeningen geldt: BETALING BINNEN 14 DAGEN NA FACTUURDATUM.

Betalingen kunnen ook geschieden via pin en contanten.

Voor vragen over uw rekening kunt u terecht bij uw behandelaar: vragen over uw verzekering stelt u aan uw verzekeraar.