Aanmelden en kosten Zelfstandig trainen onder Begeleiding

Voor aanmelden en/of vragen kunt u telefonisch of aan de balie bij fysiotherapie de Dijken terecht.

Er wordt dan een afspraak ingepland voor een intake en aan de hand van de intake wordt er een schema gemaakt met uw wensen en doelen.
De eerste trainingen vinden plaats onder begeleiding daarna mag u als u dat prettiger vind zelfstandig trainen zonder begeleiding.
Op locatie staat aangegeven wanneer de sport coach aanwezig voor begeleiding/advies/vragen etc.

Kosten:
U kunt kiezen uit:
Strippenkaart 10x
Maand abonnement voor max.3x per week.