COPD (momenteel worden er geen beweeggroepen COPD gedraaid)

Wat is COPD?
Onder COPD verstaan we een tweetal ernstige longziekten (emfyseem & bronchitis), die leiden tot chronische en toenemende klachten van hoesten, slijm opgeven en kortademigheid. Hierdoor kan de kwaliteit van het dagelijks functioneren ernstige negatief beïnvloed worden.

Wat is het gevolg
Door in het bijzonder de kortademigheid komen COPD-patiënten steeds minder aan lichaamsbeweging toe, terwijl door zuurstofgebrek de mogelijkheid om voedingsstoffen te verwerken steeds verder afneemt. Patiënten zijn daardoor veel vatbaarder voor ontstekingen van de luchtwegen, veroorzaakt door virussen en bacteriën. De schade aan de luchtwegen neemt hierdoor verder toe, de kortademigheid wordt ernstiger, de conditie neemt verder af en de kwaliteit van leven wordt minder.

COPD begeleidingstraject Gezondheidscentrum de Dijken
Gezondheidscentrum de Dijken wil graag de behandeling van COPD in de eerste lijn meer vorm geven. Om dit te realiseren werken de huisartsen Vermeulen & Odekerken, de praktijkondersteuner, de fysiotherapeuten, de diëtiste en de apotheker samen. Dit team wil de krachten bundelen om het veel omvattende probleem COPD aan te pakken. Dit willen we bereiken door: het geven van goede voorlichting, de conditie en het lichaamsgewicht te verbeteren en de juiste medicijnen in de juiste vorm te geven. Maar vooral door u als patiënt te betrekken bij de behandeling. Wij denken dat alleen door een gezamenlijke inspanning, waarbij u centraal staat, een halt toe te roepen is aan deze veel voorkomende chronische longziekte.

De patiënten die in aanmerking komen voor deelname aan dit traject worden opgespoord door middel van selecties uit de gegevens van alle patiënten die in de praktijkcomputer staan opgeslagen. Hierbij wordt er gekeken naar het gebruik van bepaalde luchtwegmedicijnen of het voorkomen van bepaalde klachten.

Praktijkondersteuner & huisarts
Deze patiënten worden opgeroepen voor een intake bij de praktijkondersteuner. Tijdens deze intake wordt er een groot aantal vragen met u besproken en wordt er een longfunctieonderzoek bij u verricht. Naar aanleiding van deze gegevens zal de dokter met u op een vervolg afspraak bespreken of er sprake is van COPD en wordt er een behandelplan voor u opgesteld. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verbetering van uw vatbaarheid. De praktijkondersteuner is hierbij uw eerste aanspreekpunt. Zij organiseert de zorg en verricht de jaarlijkse controles.

Dietiste & Fysiotherapie
Belangrijk onderdeel van het behandelplan is het verbeteren van uw vatbaarheid en het aanleren van een dagelijkse routine. De fysiotherapeut en de diëtiste kunnen u hierbij helpen.

Fysiotherapie:
Wij werken aan het verbeteren van de algehele conditie en uw ademhaling m.b.v. groepsbehandelingen in de vorm van Cardiofitness en spierversterkende oefeningen.

Dietiste:
Zij ondersteund u bij een beter voedingspatroon en een gezonder lichaamsgewicht.

Stoppen met Roken
Een van de grootste oorzaken van COPD is roken. In ons gezondheidscentrum wordt het stoppen met roken begeleid door onze POH (praktijk ondersteuner).

Overige disciplines
De apotheek heeft een controlerende taak met betrekking tot uw medicatie gebruik en kan helpen om de inhalatietechniek te optimaliseren. Indien nodig wordt er een longverpleegkundige ingeschakeld welke huisbezoeken kan verrichten, en als het noodzakelijk is wordt de longarts gevraagd om advies of om extra testen bij u te verrichten.