Klachtenregeling

Wij als fysiotherapeuten proberen ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Mocht u onverhoopt toch klachten hebben over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het belangrijk om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Hoe dient u een klacht in?

Meld een klacht eerst bij de zorgverlener zelf en vraag bijvoorbeeld een gesprek aan. Mogelijk is de persoon niet op de hoogte dat u ontevreden bent of is er sprake van een misverstand. Een gesprek met de zorgverlener kan vaak al leiden tot een oplossing. 

Levert dit geen gewenst resultaat op dan kunt u het klachtenformulier van de praktijk bij de balie vragen, of  het Klachtenformulier  downloaden en invullen.  Op dit formulier kunt u aangeven wat de aard van uw klacht is, hoe en wanneer de klacht is ontstaan. Een vertrouwenspersoon van de praktijk neemt telefonisch contact met u op en is bereid met u in gesprek te gaan om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor via deze link het contactformulier invullen. https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient/klachtenregeling/klacht-indienen-patient/
De Stichting Keurmerk Fysiotherapie regelt dit voor al haar aangesloten therapeuten. Iedere Keurmerk Fysiotherapeut moet u kunnen informeren over wat te doen als u een klacht heeft over zijn/haar handelen.