Kwaliteit

Missie

De missie van fysiotherapie De Dijken is het leveren van kwalitatief hoogwaardige en patiëntgerichte eerstelijns fysiotherapeutische zorg doormiddel van deskundige, doelgerichte, doelmatige en transparante aanpak om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren.

Visie

De visie van Fysiotherapie De Dijken is kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden met een transparante en individualistische benadering waarbij het halen van resultaten en een hoge klanttevredenheid hoog in het vaandel staat.

Centraal Kwaliteitsregister

De beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) voert een actief beleid om de kwaliteit in de fysiotherapie constant te waarborgen. Fysiotherapeuten die voldoen aan de specifieke kwaliteitseisen zoals het behandelen volgens wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg, worden toegelaten tot het Kwaliteitsregister van het KNGF.

BIG-registratie

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijk BIG-register ( Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden bepaalde basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De Titel fysiotherapie is wettelijk beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden.

Kwaliteit

Fysiotherapie De Dijken heeft in 2012 het kwaliteitskeurmerk HKZ behaald. Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn.

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit om optimale zorg te kunnen leveren.

De afgelopen jaren hebben wij onze praktijk jaarlijks met goed resultaat laten controleren en hebben wij deze manier van werken ons eigen gemaakt.

Patiënttevredenheid

Wij vinden de kwaliteit van onze fysiotherapeutische zorg erg belangrijk.
Om deze kwaliteit continue te meten zijn we als praktijk aangesloten bij de Fysio Prestatie Monitor (FPM). Dit is een meetinstrument dat op geautomatiseerde basis de patiëntervaring van fysiotherapiepraktijken meet door middel van CQ-index. U kunt een bijdrage leveren door anoniem een vragenlijst in te vullen.

Hieronder kunt u onze score zien van 2022.

Keurmerk gecertificeerd

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Wij geven fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen zijn herkenbaar voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Bij het Keurmerk Fysiotherapie krijgt u de gelegenheid om zichtbaar te maken dat u actief met de kwaliteit van zorg bezig bent. U laat zien dat u werkt aan echte inhoudelijke kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.
Ook borgt het Keurmerk de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie, doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt.